Cilvēktiesību gids

Lieta

Bonisch pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1985. gada 6. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma