Cilvēktiesību gids

Lieta

Borisova pret Bulgāriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 21. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma