Cilvēktiesību gids

Lieta

Boulois pret Luksemburgu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 3. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma