Cilvēktiesību gids

Lieta

Brozicek pret Itāliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1989. gada 19. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma