Bureš pret Čehiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 18. oktobris

Fakti

Pieteicējs Bureš kungs cieta no psihiskiem traucējumiem un to mazināšanai lietoja medikamentus. Viņš pārdozēja medikamentus, kā rezultātā aizgāja uz veikalu bez biksēm. Viņu apturēja policija, kas viņu nogādāja psihiatriskā slimnīcā. Slimnīca viņu nogādāja atskurbtuvē, kur pieteicējs pavadīja nakti, piesiets gultai. 

Sūdzība

Bureš kungs sūdzējās, ka pret viņu bija vērsta necienīga izturēšanās atskurbtuvē, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3.pantu.

Tiesas secinājumi

Vispārīgie principi:

Attiecībā uz sasiešanas līdzekļu pielietošanu, Tiesa pieļāva, ka apreibušas personas agresīva uzvedība var radīt nepieciešamību izmantot sasiešanas līdzekļus, ar nosacījumu, ka regulāri tiek veiktas sasietās personas veselības stāvokļa pārbaude. Sasiešanai tomēr jābūt nepieciešamai konkrētos apstākļos, un tās ilgums nedrīkst būt pārmērīgs. Tiesa tālāk skaidroja, ka saskaņā ar vispārīgu principu līdzekļi, kas tiek piemēroti kā terapeitiska nepieciešamība, nevar tikt uzskatīti par necilvēcīgiem vai pazemojošiem. Tomēr sasiešanas jostu izmantošana ir nopietns līdzeklis, kura piemērošana vienmēr ir attaisnojama ar briesmu novēršanu pašam pacientam vai apkārtējiem, un tai jābūt samērīgai ar šo mērķi. Tiesa uzsvēra, ka šādās lietās jāņem vērā arī slimu cilvēku īpaši neaizsargātais stāvoklis. Vienkārši nemierīga uzvedība nevar būt attaisnojums tam, lai personu piesietu gultai uz ilgāku laiku. 

Konkrētajā lietā:

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka sasiešanas jostas, kas tika izmantotas, nebija nepieciešamas, jo nekas nenorādīja uz to, ka Bureš kungs pauda agresiju, nevis bija vienkārši nemierīgs. Turklāt sasiešanas jostas viņam radīja neatgriezenisku veselības bojājumu. Tiesa nosodīja faktu, ka netika izmantoti nekādi citi līdzekļi, lai nomierinātu Bureš kungu. Šo iemeslu dēļ Tiesa sprieda, ka Bureš kungs bija cietis no necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3.pantu. 

Uzzināt vairāk

Atjaunots 24/05/2024