Campbell pret Apvienoto Karalisti

(Ieslodzījumu vietas – saziņa ar starptautiskajām organizācijām)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1992. gada 25. marts

Fakti

Pieteicējs Campbell kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Dažas no viņam adresētām vēstulēm – vēstules no Eiropas Cilvēktiesību komitejas (Tiesas) atvēra cietuma amatpersonas pirms viņš tās saņēma.

Sūdzība

Campbell kungs sūdzējās, ka fakts, ka cietuma amatpersonas atvēra viņa pasta korespondenci ar Tiesu, pārkāpa viņa tiesības uz saraksti. 

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka Tiesas sūtītu vēstuļu atvēršanas prakse, neatkarīgi no tā, vai šīs vēstules tika lasītas, radīja iejaukšanos Campbell kunga tiesībās uz saraksti. Tā tālāk norādīja, ka, lai arī iejaukšanos paredzēja nacionālais likums un tai bija leģitīms mērķis – nekārtību vai noziegumu novēršana, Tiesa nevarēja konstatēt, kā tās sūtītās vēstules būtu varējušas kalpot šī leģitīmā mērķa sasniegšanai. Tiesas ieskatā risks, ka Tiesas kanceleja varētu viltot dokumentus, lai kontrabandas ceļā ienestu cietumā aizliegtus priekšmetus vai ziņas, bija tik niecīgs, ka to nevarēja ņemt vērā. Turklāt vestuļu saturs, ja kļūtu zināms cietuma administrācijai, varētu radīt risku, ka cietuma administrācija atriebības dēļ vērstu pret konkrēto ieslodzīto represijas. Tādējādi iejaukšanās pieteicēja sarakstē nebija nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, un tika konstatēts viņa tiesību uz saraksti pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023