Cilvēktiesību gids

Lieta

Campbell pret Apvienoto Karalisti

(Taisnīga tiesa - apsūdzētā pienākumi)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1992. gada 25. marts

Fakti

Viens no pieteicējiem, Campbell kungs, bija ieslodzītais, kuru apsūdzēja par miesas bojājumu nodarīšanu vairākiem cietuma personāla locekļiem sacelšanās laikā, kamēr viņš izcieta sodu. Cietuma disciplinārā komisija noturēja divas mutvārdu sēdes, kuras Campbell kungs atteicās apmeklēt, jo viņš nebūtu juridiski pārstāvēts. Vēlāk viņš tika atzīts par vainīgu nozieguma izdarīšanā. 

Sūdzība

Campbell kungs apgalvoja, ka nav pilnībā sapratis apsūdzību un viņam netika dota iespēja pratināt lieciniekus, kas liecināja pret viņu. Tādējādi, viņa tiesības iegūt pilnīgu informāciju valodā, kādu viņš pārvalda, un uzzināt detalizēti par pret viņu vērstas apsūdzības raksturu un iemeslu bija pārkāptas.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka, ja Campbell kungs būtu apmeklējis sēdes pie cietuma priekšnieka vai Disciplinārajā komisijā, viņš būtu uzzinājis detalizētāk par apsūdzību un viņš būtu varējis pratināt lieciniekus. Tā kā fakts, ka viņš neapmeklēja šīs sēdes, bija uz viņa paša atbildību, Tiesa sprieda, ka nav noticis Campbell kunga tiesību uz pilnīgas un detalizētas informācijas saņemšanu par viņam izvirzīto apsūdzību viņam saprotamā valodā pārkāpums. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma