Cilvēktiesību gids

Lieta

Case No.SKC‑[C]/2017

Supreme Court of the Republic of Latvia
2017

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma