Cilvēktiesību gids

Lieta

Christine Goodwin pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2002. gada 11. jūlijs

Fakti

Pieteicēja Goodwin kundze bija transseksuāla persona, kas no vīrieša bija pārveidojusies par sievieti. Viņa bija izgājusi medicīnisku procedūru un baudīja pilnvērtīgas fiziskas attiecības ar vīrieti.

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās, ka viņa un viņas partneris nevarēja noslēgt laulību, jo likums pret viņu tika piemērots kā pret vīrieti, un tas pārkāpa Konvencijas 12.pantu.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka valstīm ir noteikta rīcības brīvība jautājumā par laulību regulējumu. Lai arī 12.pants nosaka, ka \"vīriešiem un sievietēm (..) ir tiesības slēgt laulību\", Tiesa norādīja, ka mūsdienās dzimumu nedrīkst noteikt vienīgi pēc bioloģiskiem kritērijiem. Tā kā konkrētajā lietā Goodwin kundze dzīvoja kā sieviete, bija attiecībās ar vīrieti un varētu vēlēties stāties laulībā tikai ar vīrieti, bet viņai tika liegta iespēja apprecēt pretējā dzimuma personu, tad viņa varēja apgalvot, ka viņas tiesību stāties laulībā pati būtība bija nonivelēta. Tādējādi Tiesa sprieda, ka valsts nav rīkojusies savas rīcības brīvības atļautajās robežās un ir pārkāpusi Konvencijas 12.pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma