Cilvēktiesību gids

Lieta

Ciorap pret Moldovu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 19. jūnijs

Fakti

Pieteicējs Ciorap kungs tika apsūdzēts krāpšanā un viņam kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums. Savu ģimenes locekļu apciemojumu laikā viņš varēja sazināties ar ģimenes locekļiem tikai caur starp viņiem esošu stikla sienu, izmantojot iekšējo telefonu. Šie apciemojumi bija ierobežoti līdz divām stundām mēnesī, un piecas kabīnes, kas tika izmantotas šādiem apmeklējumiem, atradās cieši blakus viena otrai.

Sūdzība

Ciorap kungs sūdzējās, ka viņa tiesības satikt savus radiniekus un draudzeni tikušas ierobežotas tiktāl, ka viņam ticis liegts fizisks kontakts ar viņiem, un citi ieslodzītie varējuši noklausīties viņu sarunas.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka cietuma amatpersonām jāpalīdz ieslodzītajiem uzturēt kontaktus ar saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem. Tiesa atzīmēja, ka, lai arī ir iespējami gadījumi, kad ir nepieciešami ierobežojumi apcietināto kontaktiem ar ārpasauli, tas tā nebija konkrētajā gadījumā.

Tiesa ņēma vērā, ka piemērojamie cietuma iekšējas kārtības noteikumi, kas varēja kalpot par juridisku pamatojumu stikla sienas izmantošanai, deva lielu rīcības brīvību izmeklēšanas cietuma amatpersonām, turklāt tie nebija publicēti un nebija pieejami pieteicējam. Amatpersonas arīdzan nebija uzrādījušas speciālus iemeslus vai norādījušas uz briesmām, kuru dēļ bija nepieciešama stikla sienas izmantošana starp pieteicēju un viņa ģimenes locekļiem apmeklējumu laikā, jo īpaši ņemot vērā, ka pieteicējs tika apsūdzēts krāpšanā nevis vardarbīgā noziegumā. Tādējādi tika konstatēts, ka piemērotais pasākums nebija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, un Tiesa sprieda, ka ir noticis pieteicēja tiesību uz privāto un ģimenes dzīvi pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma