Cilvēktiesību gids

Lieta

Costa un Pavan pret Itāliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 28. augusts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma