Cilvēktiesību gids

Lieta

Csoma pret Rumāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 15. janvāris

Fakti

Sakarā ar to pieteicējas embrija slimību tika nolemts, ka pieteicējai Csoma kundzei jāpārtrauc grūtniecība tās 16.nedēļā. Lai izraisītu abortu, viņai tika ievadīts medikaments, nepaskaidrojot, kādus riskus tas var radīt. Aborts sakās naktī un turpinājās līdz rītam. No rīta liela asins daudzuma rezultātā Csoma kundze tika nogādāta reģionālajā slimnīcā, kur dzīvības glābšanas nolūkos viņai tika izņemta dzemde un olvadi. Csoma kundze velējās uzsākt kriminālprocesu un civilo tiesvedību pret ārstu un slimnīcu sakarā ar miesas bojājumu nodarīšanu bez nodoma un profesionālu nolaidību, bet diemžēl bez rezultāta.

Sūdzība

Csoma kundze sūdzējās, ka viņa netika pienācīgi informēta par procedūras riskiem un mediķu nolaidības dēļ viņas dzīvība tikusi apdraudēta un viņai atņemta spēja jebkad iznēsāt bērnu. Tādēļ noticis viņas privātās dzīves pārkāpums.

Tiesas secinājumi

Tiesa atgādināja par valstu pienākumu ieviest noteikumus, uzliekot par obligātu pienākumu gan valsts, gan privātām slimnīcām ieviest atbilstošus pasākumus savu pacientu dzīvības aizsardzībai. Šiem noteikumiem jābūt tādiem, kas liek ārstiem izvērtēt plānotas medicīniskas procedūras paredzamās sekas uz pacientu fizisko veselību tādā veidā, lai pacients var sniegt savu apzinātu piekrišanu.

Tiesa konstatēja, ka nedodot Csoma kundzei iespēju izvēlēties medicīnisko procedūru un viņu pienācīgi neinformējot par riskiem, kas saistīti ar šo procedūru, viņas tiesības uz privāto dzīvi, kuras aizsargā Konvencijas 8.pants, tikušas pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma