Cilvēktiesību gids

Lieta

Cumpana un Mazare pret Rumāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2004. gada 17. decembris

Fakti

Pieteicēji, Cumpănă kungs un Mazăre kungs, pēc profesijas bija žurnālisti. Viņi vietējā avīzē publicēja rakstu, izvirzot jautājumu, vai Pilsētas Domes noslēgtais līgums ar atsevišķu komercsabiedrību ir tiesisks. Rakstu papildināja karikatūra, kurā bija attēlota Pilsētas Domes bijusī juridiskā padomniece, R.M.kundze, kas atradās uz bijušā mēra vietnieka rokas, nesot somu, kurā atradās banknotes. R.M. kundze iesūdzēja pieteicējus tiesā. Pieteicējus notiesāja par goda un cieņas aizskaršanu un apmelošanu, piemērojot viņiem septiņu mēnešu cietumsodu; viņiem arī tika noteikts aizliegums uz vienu gadu strādāt kā žurnālistiem.

Sūdzība

Pieteicēji iesniedza sūdzību par to, ka viņiem piemērotais cietumsods bija neattaisnojams viņu tiesību uz izteiksmes brīvību aizskārums.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka pat ja pieteicēju notiesāšana varētu būt attaisnojama, viņiem piemērotais sods bija acīm redzami nesamērīgs un tādējādi pārkāpa viņu tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesa atzina, ka strīdus raksts vedināja uz domām, ka R.M. kundze rīkojusies negodīgā un egoistiskā veidā, un lika lasītājiem noticēt, ka “krāpšana”, kurā viņu un bijušo mēra vietnieku apsūdzēja un kukuļus, kurus viņi, kā apgalvo, pieņēmuši, ir nodibināti un neapstrīdami fakti. 

Tiesa secināja, ka:

Presei ir pienākums informēt sabiedrību par iespējamu piesavināšanos no publisku amatpersonu puses, tomēr konkrētu indivīdu tiešai apsūdzēšanai ir jābalstās  uz pietiekamiem faktiskiem pamatiem:

Pieteicēju apgalvojumi pret R.M. kundzi bija radījuši izkropļotu realitātes redzējumu, un tie nebija balstīti uz faktiskiem apstākļiem.

Tā kā pieteicēji nav rīkojušies labā ticībā, lai pasniegtu precīzu un uzticamu informāciju saskaņā ar žurnālistu ētiku, notiesāšana pati par sevi nepārkāpa viņu izteiksmes brīvību.

Tomēr tiesa secināja, ka pieteicējiem piemērotie sodi bija pārāk bargi, ievērojot to “atvēsinošo” efektu uz preses brīvību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma