Cilvēktiesību gids

Lieta

D.F. pret Latviju

(Ieslodzījuma vietas – pārvietošana)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 29. oktobris

Fakti

Pieteicējs F. kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu Daugavpils cietumā. Pret viņu, iespējams, tika vērsta citu ieslodzīto vardarbība, jo viņi zināja, ka viņš bija darbojies kā policijas informators un bija sodīts par seksuāla rakstura nozieguma izdarīšanu. Cietuma administrācija bieži viņu pārvietoja no vienas kameras uz otru, tādējādi pakļaujot viņu atmaskošanai no liela skaita citu ieslodzīto.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka fakts, ka viņa drošība netika aizsargāta, pārkāpa necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegumu saskaņā ar Konvencijas 3.pantu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka ieslodzītie, kas tika turēti aizdomās vai bija notiesāti par seksuāliem noziegumiem, kā arī ieslodzītie, kas iepriekš bija sadarbojušies ar tiesību aizsardzības iestādēm, bija īpaši pakļauti citu ieslodzīto vardarbības riskam. Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka nacionālām iestādēm ir pienākums veikt visus pasākumus, kādus pamatoti var no tām sagaidīt, lai novērstu reālus un tūlītējus draudus ieslodzīto fiziskai veselībai, par kuriem iestādes ir informētas vai tām būtu jābūt informētām.

Tiesa norādīja, ka ieslodzītā pārvietošana no kameras, kurā viņš bija pakļauts vardarbības draudiem, noteikti būtu atbilstošs un, vismaz īstermiņā, pietiekošs pasākums. No otras puses, ja šāda pārvietošana notiek bieži un regulāri, bez skaidri saprotama mērķa, šāda pieeja visticamāk ir pretrunā neaizsargātu ieslodzīto drošības garantēšanai pret pārējiem ieslodzītajiem. Tiesa uzsvēra, ka neaizsargātu ieslodzīto jebkādai pārvietošanai jānotiek saskaņā ar rūpīgi izstrādātu stratēģiju, kuras mērķis ir cīnīties pret vardarbību ieslodzījuma vietās. Ņemot vērā, ka pieteicējs bija pārdzīvojis bailes un ciešanas par nenovēršamu risku, kas saistīts ar sliktu izturēšanos vairāk kā gada garumā, ko viņš pavadīja Daugavpils cietumā, un to, ka viņam nebija pieejami tiesību aizsardzības līdzekļi nacionālā līmenī, kas varētu atrisināt situāciju, Tiesa konstatēja Konvencijas 3. panta pārkāpumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma