Cilvēktiesību gids

Lieta

D.M.D. pret Rumāniju

Eiropas cilvēktiesību tiesa
2017. gada 3. oktorbris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma