Cilvēktiesību gids

Lieta

D.P. pret Lietuvu

Eiropas cilvēktiesību tiesa
2013. gada 22. oktrobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma