Cilvēktiesību gids

Lieta

Danosa, Lieta C-232/09

Eiropas Savienības Tiesa
2010. gada 10. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma