Cilvēktiesību gids

Lieta

Dayanan pret Turciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1999. gada 13. oktobris

Fakti

Pieteicējs Dayanan kungs tika aizturēts un apcietināts uz aizdomu pamata par dalību teroristiskā organizācijā. Policijas nopratināšanas laikā viņam netika sniegta juridiska palīdzība. Pratināšanas laikā viņš izmantoja savas tiesības klusēt. Vēlāk viņu tiesa notiesāja.

Sūdzība

Dayanan kungs sūdzējās, ka viņam netika sniegta juridiska palīdzība, kamēr viņš atradās policijas uzraudzībā, un tādējādi tika pārkāptas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka ikvienas personas, kura tiek apsūdzēta kriminālā noziegumā, tiesības uz advokāta veiktu aizstāvību, ir viens no fundamentāliem taisnīgas tiesas principiem. Tā norādīja, ka aizdomās turētajam ir jābūt pieejai juridiskai palīdzībai visplašākajā tās apjomā jau no brīža, kad viņu nodod policijas uzraudzībā vai viņam tiek piemērots pirmstiesas apcietinājums, un ne tikai, kad viņu nopratina. Apsūdzētā aizstāvim jābūt spējīgam nodrošināt fundamentālos aizstāvības veidus: lietas apstākļu apspriešanu, aizstāvības organizēšanu, pierādījumu vākšanu apsūdzētā interesēs, sagatavošanu nopratināšanai, morālu atbalstu apsūdzētajam, ieslodzījuma apstākļu uzraudzību. Tādējādi, ievērojot, ka Dayanan kungam nebija tiesību uz advokāta palīdzību, kamēr viņš atradās policijas uzraudzībā, viņa tiesības uz taisnīgu tiesu bija pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma