Cilvēktiesību gids

Lieta

Defrenne, Lieta C-43/75

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1976. gada 8. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma