Cilvēktiesību gids

Lieta

Delfi AS pret Igauniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2015. gada 16. jūnijs

Fakti

Pieteicēja Delfi AS ir publiska sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Igaunijā. Tai pieder viens no lielākajiem interneta ziņu portāliem valstī. Portālā lasītāji varēja piekļūt portāla citu lietotāju komentāriem. Zem viena no rakstiem daudzi lasītāji bija uzrakstījuši ļoti aizskarošus vai draudus saturošus komentārus par raksta tēmu. Igaunijas tiesa sprieda, ka komentāri bija godu un cieņu aizskaroši un Delfi bija par tiem atbildīgs.

Sūdzība

Delfi sūdzējās, ka Igaunijas civilo strīdu tiesas bija tai uzlikušas atbildēt par portāla lasītāju uzrakstītiem komentāriem.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka Konvencijas 10. pants pieļāva, ka izteiksmes brīvība dalībvalstīs ir ierobežojama ar mērķi aizsargāt personas godu un cieņu, ja šis ierobežojums konkrētos apstākļos ir samērīgs. Tādējādi galvenais jautājums bija, vai šis ierobežojums bija samērīgs, ņemot vērā lietas apstākļus. Lai atbildētu uz šo jautājumu, Tiesa vērtēja četrus aspektus:

pirmkārt, komentāru kontekstu. Komentāri bija aizvainojoši, draudus saturoši un cieņu un godu aizskaroši. Ņemot vērā raksta tēmu, bija sagaidāmi aizvainojoši komentāri. Tādēļ portālam vajadzēja būt jo īpaši piesardzīgam, lai to neturētu par atbildīgu indivīda reputācijas graušanā.

otrkārt, kādus soļus veica Delfi, lai nepieļautu cieņu un godu aizskarošu komentāru publicēšanu. Raksta mājaslapā bija norādīts, ka komentāru autori paši atbild par komentāru saturu, un ka draudus saturoši vai aizskaroši komentāri nav atļauti.

treškārt, vai komentāru faktiskos autorus varēja saukt pie atbildības par šo komentāru publicēšanu. Cietusī persona būtībā varēja mēģināt iesūdzēt tiesā drīzāk aizskarošo komentāru faktiskos autorus nekā Delfi. Taču jāņem vērā, ka autoru identitāti būtu jo īpaši grūti atklāt, jo lasītāji varēja rakstīt komentārus bez reģistrētiem vārdiem. Tādēļ daudzi komentāri bija anonīmi.

visbeidzot, Tiesa izvērtēja, kādas sekas radās Delfi sakarā ar tā saukšanu pie atbildības. Tiesa konstatēja, ka Igaunijas tiesu piemērotais sods Delfi bija samērā mazs.

Ņemot vērā visus šos apstākļus, Tiesa secināja, ka Delfi saukšana pie atbildības par komentāriem  bija attaisnojama un tas bija samērīgs tās izteiksmes brīvības ierobežojums. Tādējādi netika konstatēts Konvencijas 10. panta pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma