Cilvēktiesību gids

Lieta

Dmitrijevs pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 16. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma