Dombo Beheer B.V. pret Nīderlandi

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1993. gada 27. oktobris

Fakti

Pieteicēja kompānija Dombo Beheer B.V. iesniedza prasību Reģionālajā tiesā pret banku, kurā atradās tās konti, pieprasot finansiālu kompensāciju par kaitējumu, ko, kā apgalvoja pieteicēja, tai nodarījusi banka, nepildot saistības, ko tā uzņēmusies. Tika panākta mutiska vienošanās sanāksmes laikā starp pieteicēja kompānijas tā laika izpilddirektoru un bankas menedžeri. Reģionālā tiesa atteicās uzaicināt liecinieku, kuru bija pieteikusi pieteicēja kompānija sakarā ar to, ka viņš bija bijušais kompānijas izpilddirektors. Tomēr tiesnesis lēma nopratināt liecinieku, kuru pieteica banka – bijušo bankas pārstāvi kredītattiecībās starp banku un pieteicēja kompāniju. Galīgais spriedums bija labvēlīgs bankai.

Sūdzība

Pieteicēja kompānija sūdzējās, ka atteikums noklausīties kā liecinieku tās bijušo izpilddirektoru, pārkāpa pušu līdztiesības principu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atgādināja, ka valstīm ir lielāka rīcības brīvība attiecībā uz civillietām civilo tiesību un pienākumu sakarā, nekā tas ir krimināllietās. Tomēr noteikti principi attiecībā uz jēdzienu "taisnīga tiesas sēde" lietās, kuras saistītas ar civilo tiesību un pienākumu noteikšanu, arī ir piemērojami. “Pušu līdztiesības” prasība “taisnīga samērīguma” starp pusēm kontekstā tiek piemērota civilprocesam. Tiesvedībā, kurā ir iesaistītas pretējas privātās intereses "pušu līdztiesība" paredz, ka katrai pusei ir jādod saprātīga iespēja sniegt savu viedokli par lietu – tai skaitā, iesniegt savus pierādījumus – ar nosacījumiem, kas nenostāda viņu būtiski neizdevīgākā situācijā attiecībā pret pretējo pusi. Konkrētajā lietā minētajā tikšanās reizē, kurā vienošanās esot panākta, piedalījās tikai divas personas. Tiesa nevarēja konstatēt nevienu iemeslu, kura dēļ abām šīm personām netika dota iespēja liecināt. Tādējādi, Tiesa sprieda, ka pieteicēja kompānija bija nostādīta būtiski neizdevīgākā situācijā salīdzinoši ar banku, un tika konstatēts Konvencijas 6.(1) panta pārkāpums. 

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024