Cilvēktiesību gids

Lieta

Dzieciak pret Poliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 9. decembris

Fakti

Pieteicējs Dzieciak kungs tika aizturēts un viņam piemēroja pirmstiesas apcietinājumu sakarā ar aizdomām par organizētu starptautisku narkotiku kontrabandu. Tajā laikā viņš jau cieta no sirds slimības un viņš bija pārdzīvojis divas sirdstriekas. Kamēr viņš atradās apcietinājumā, viņu izmeklēja ārsti, kas izlēma, ka viņam nepieciešama sirds operācija. Tika piedāvāti trīs datumi operācijas veikšanai. Pieteicējs sūdzējās, ka viņu par diviem pirmajiem datumiem informēja pēc šo datumu notecēšanas. Pieteicējam noteiktais drošības līdzeklis netika grozīts, neskatoties uz ārstu ieteikumiem. Pirms trešā noteiktā operācijas datuma sākās pieteicēja tiesas process. Tas ilga vairākas dienas. Šajā laikā pieteicējam nebija iespējams saņemt mediķu konsultācijas, jo viņu nogādāja tiesu namā pirms ārstu ierašanās apcietinājuma centrā un viņu nogādāja atpakaļ kamerā tad, kad ārsti jau bija aizgājuši. Pirms pēdējās tiesas sēdes pieteicējs tiesas zālē noģība. Viņu nogādāja slimnīcā, kur viņš pāris dienas vēlāk mira. 

Sūdzība

Pieteicēja sieva sūdzējās par to, ka viņas vīrs nomira novilcinātas un neadekvātas medicīniskās palīdzības rezultātā. Un tas notika laikā, kad viņš atradās varas iestāžu uzraudzībā, tādēļ iestādēm jāuzņemas atbildība par viņa nāvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzskatīja, ka nepastāv pietiekoši argumenti, kādēļ pieteicējam nevarēja veikt operāciju jau pirmajos divos datumos. Turklāt valdība neapstrīdēja, ka pieteicējs apmeklēja tiesas sēdes savā lietā un tādēļ nevarēja saņemt ārstu konsultācijas, jo ārstu darba laikā viņš atradās ārpus apcietinājuma centra. Visbeidzot, nacionālo iestāžu sniegtais pamatojums pieteicēja apcietinājuma pagarināšanai bija jo īpaši neapmierinošs, ņemot vērā viņa smago veselības stāvokli, un tas nevarēja attaisnot visu viņa apcietinājuma ilgumu. 

Augstākminētie argumenti bija pietiekami, lai Tiesa spriestu, ka medicīniskās aprūpes kvalitāte un ātrums, kas tika sniegts pieteicējam viņa pirmstiesas apcietinājuma periodā, kas ilga četrus gadus, ir radījis draudus viņa veselībai un dzīvībai, pretēji Polijas pienākumam aizsargāt apcietināto personu dzīvības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma