Cilvēktiesību gids

Lieta

E.B. pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 22. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma