Cilvēktiesību gids

Lieta

E.M. pret Rumāniju

Eiropas cilvēktiesību tiesa
2012. gada 30. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma