Cilvēktiesību gids

Lieta

Ezeh un Connors pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 9. oktobris

Fakti

Brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā pieteicēji Ezeh kungs un Connors kungs tika sodīti par nonāvēšanas draudu izteikšanu probācijas dienesta amatpersonai un uzbrukumu cietuma amatpersonai. Viņi abi lūdza juridisko pārstāvniecību attiecīgajās disciplinārajās procedūrās pie cietuma priekšnieka. Šos lūgumus noraidīja. Vēlāk viņi tika atzīti par vainīgiem, un viņiem noteica papildus attiecīgi četrdesmit un septiņas dienas brīvības atņemšanas.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka ir tikušas pārkāptas viņu tiesības uz juridisko pārstāvniecību un tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību saskaņā ar Konvencijas 6. panta trešo daļu.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka, lai noteiktu, vai konkrētais nodarījums var tikt klasificēts kā disciplinārs vai krimināls nodarījums (jo šis tiesību uz taisnīgu tiesu aspekts tiek piemērots tikai krimināliem nodarījumiem), Tiesai jāizvērtē trīs alternatīvi kritēriji (noteikti lietā Engel pret Apvienot karalisti):

  • nodarījumu nacionālā klasifikācija
  • soda veids un
  • soda veida bardzība

Tiesa atzīmēja, ka attiecīgie nodarījumi tiek klasificēti kā disciplinārie saskaņā ar nacionālo likumdošanu, tomēr Tiesa vērtēja, ka soda veids - papildus brīvības atņemšanas dienas radīja jaunu brīvības atņemšanu, kas nebija saistīta ar sākotnējo spriedumu un sodu. Turklāt sods par šiem nodarījumiem bija līdz 42 dienām brīvības atņemšanas. Ņemot vērā soda veida bardzību, Tiesa konstatēja, ka nodarījumi, par kuriem tika apsūdzēti pieteicēji, būtu uzskatāmi par krimināliem, un Konvencijas 6. panta trešajā daļā garantētās tiesības uz taisnīgu tiesu bija piemērojamas. Rezultāta Tiesa pievienojās Palātas spriedumam, ka atteikums piešķirt juridisko pārstāvi, pārkāpa Konvencijas 6. panta trešās daļas c) apakšpunktu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma