Cilvēktiesību gids

Lieta

F. pret Šveici

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1987. gada 18. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma