Cilvēktiesību gids

Lieta

Feraru pret Moldovu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 24. janvāris

Fakti

Pieteicējs Feraru kungs tika aizturēts un vēlāk apcietināts uz vairāk kā mēnesi. Viņš aprakstīja apstākļus, kādos viņš tika turēts policijas iecirknī: viņš tika turēts pārapdzīvotā kamerā bez mēbelēm, kur nav bijusi ventilācija, tualete vai pieejams tekošš ūdens. Viņam nav piedāvāts ēdiens. Kad viņš tika pārvietos uz citu apcietinājuma vietu, viņš tika ievietots 12 kvadrātmetru kamerā ar septiņām citām personām.

Kamera bija netīra un inficēta ar parazītiem un žurkām. Kamerā nav bijušas mēbeles; tā bijusi mitra un ļoti auksta, bez logiem. Tualete nav bijusi nodalīta no pārējās kameras, liedzot jebkādu privātumu. Pieteicējam nav izdalīti nekādi personīgās higiēnas priekšmeti, tīras drēbes vai gultas veļa. Pieteicējam izsniegts ļoti maz ēdiena, kas turklāt bijis ļoti sliktas kvalitātes. Kaut arī viņam bijusi kuņģa čūla un augsts asinsspiediens, viņam nav sniegta nekāda medicīniska palīdzība. Viņam netika dota iespēja piedalīties atpūtas pasākumos.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka viņš ticis turēts necilvēcīgos un cilvēka cieņu pazemojošos apstākļos, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3.pantu.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka valstij ir pienākums nodrošināt, ka persona tiek turēta apstākļos, kas ir savienojama ar cilvēka cieņu. Personas veselība un labsajūta ir pienācīgi jānodrošina. Tā kā Feraru kungs bija vairākkārt sūdzējies par augstāk minētiem apstākļiem vietējām iestādēm, un Spīdzināšanas novēršanas komiteja bija secinājusi, ka vietas, kurās viņš tika turēts, nebija piemērotas personu turēšanai, Tiesa lēma, ka pastāv pietiekami pierādījumi, lai konstatētu, ka Feraru kungs tika turēts tādos apstākļos, kas ir pretrunā Konvencijas 3.panta prasībām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma