Cilvēktiesību gids

Lieta

Feret pret Beļģiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 16. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Feret kungs bija politiskas partijas līderis un Beļģijas Pārstāvju palātas loceklis. Viņa partija izplatīja skrejlapas, kurās ne-Eiropas imigrantu kopienas tika pasniegtas kā krimināli noskaņotas un tādas, kas labprāt izmanto labumus, ko tās var gūt no dzīvošanas Beļģijā. Pieteicēja parlamentārā imunitāte tika atcelta, un pret viņu tika ierosināts kriminālprocess kā pret aizvainojošo skrejlapu autoru un galveno redaktoru. Tiesa secināja, ka skrejlapas saturēja frāzes, kas sludināja skaidru un apzinātu diskriminācijas, segregācijas vai naida kurināšanu un pat musināšanu uz vardarbību rases, ādas krāsas, nacionalitātes vai etniskās piederības dēļ. Pieteicēju sodīja ar 250 stundām sabiedriskā darba un 10 mēnešu nosacītu brīvības atņemšanu. Viņam arī tika atņemtas tiesības tikt ievēlētam uz desmit gadiem.

Sūdzība

Feret kungs sūdzējās, ka viņa notiesāšana pārkāpa viņa tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka Feret kunga notiesāšana nepārkāpa viņa tiesības uz izteiksmes brīvību, jo viņš tās izmantoja tādā veidā, kas grāva citu cilvēku cieņu un drošību.

Tiesa uzsvēra, ka politiskām partijām bija tiesības aizstāvēt savus viedokļus publiski. Tomēr politiskā runa, kas raisīja naidu, balstītu uz reliģiskiem, etniskiem vai kulturāliem aizspriedumiem, bija drauds sociālam mieram un politiskajai stabilitātei. Skrejlapu teksts bija skaidrs aicinājums uz diskrimināciju un rasu naidu. Tādēļ Feret kunga notiesāšana bija nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, un tā arī nepārsniedza nepieciešamības robežas, jo sods bija samērīgs ar pieteicēja izdarīto noziedzīgo nodarījumu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma