Cilvēktiesību gids

Lieta

Folgero un citi pret Norvēģiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 29. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma