Cilvēktiesību gids

Lieta

Foucher pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1997. gada 18. marts

Fakti

Pieteicējs Foucher kungs tika apsūdzēts likumpārkāpuma izdarīšanā – par aizvainojošu piezīmju un draudu izteikšanu un attiecīgu uzvedību pret valsts ierēdņiem. Par kriminālpārkāpumu varēja piemērot brīvības atņemšanas sodu no 10 dienām līdz vienam mēnesim vai naudas sodu. Viņš izvēlējās pats sevi aizstāvēt un ieradās tiesā, lai iepazītos ar lietas materiāliem un saņemtu lietas materiālu kopijas. Pieeja lietas materiāliem tika liegta, pamatojot aizliegumu ar argumentu, ka kopijas nevar izsniegt fiziskām personām, izņemot ar advokāta vai apdrošināšanas sabiedrības starpniecību.

Sūdzība

Foucher kungs sūdzējās, ka aizliegums iepazīties ar lietas materiāliem pārkāpa viņa tiesības uz aizstāvību kriminālprocesā. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka saskaņā ar līdztiesības principu, kas ir taisnīgas tiesas jēdziena sastāvdaļa, katrai pusei jāpiešķir saprātīgas tiesības aizstāvēt savu pozīciju tādos apstākļos, kas nenostāda viņu neizdevīgākā pozīcijā kā pretējo pusi. Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja trīs apsvērumus, kuriem bija būtiska nozīme, nosakot, vai šāda līdztiesība bijusi nodrošināta. 

Pirmkārt, Foucher kungs pats veda savu lietu bez advokāta palīdzības. Otrkārt, nepastāvēja nepieciešamība nodrošināt izmeklēšanas konfidencialitāti, jo pieteicēju uzreiz nodeva tieši tiesai, izmeklēšana netika veikta. Un treškārt, Foucher kungu notiesāja, tikai pamatojoties uz valsts ierēdņa ziņojumu, ar kuru viņam bija liegts iepazīties. 

Šādu iemeslu dēļ Tiesa sprieda, ka, lai apstrīdētu ziņojumu, Foucher kungam bija jādod iespēja iepazīties ar lietas materiāliem. Tādēļ Tiesa sprieda, ka pieteicējs nav varējis sagatavot pienācīgu aizstāvību, un viņš nav baudījis līdztiesību. Šī iemesla dēļ tika konstatēts tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma