Cilvēktiesību gids

Lieta

Fox, Campbell un Hartley pret Apvienoto Karalisti

(Aizturēšana un apcietinājums - Informācija par apsūdzībām)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1990. gada 30. augusts

Fakti

Pieteicējus Fox kungu, Campbell kundzi un Hartley kungu aizturēja policija uz aizdomu pamata par terorismu. Aizturētajiem tika minēta vienkārši atsauce uz likuma pantu, nesniedzot precīzāku informāciju, par ko viņi ir aizturēti. Tomēr dažas stundas vēlāk viņus pratināja un tika dotas atsauces uz konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās par to, ka viņi nav tikuši pienācīgi saskaņā ar Konvencijas 5(2).pantu informēti par apsūdzībām, kas pret viņiem vērstas. 

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka aizturētajai personai ir jāpaskaidro vienkāršā, ne-tehniskā valodā, no kuras viņš var saprast būtiskus juridiskus un faktiskus pamatus savai aizturēšanai. Šāda informācija ir būtiska, lai varētu tiesā apstrīdēt aizturēšanas likumību. Lai arī šī informācija jāsniedz  precīzi, ne katru detaļu iespējams sniegt aizturēšanas brīdī. Sniegtās informācijas precizitāte jāvērtē katrā konkrētā gadījumā, balstoties uz apstākļiem. 

Pieteicēju gadījumā viņi tika informēti, ka tiek aizturēti uz aizdomu pamata par terorismu, tikai atsaucoties uz likuma daļu, kas pats par sevi nav pietiekami. Tomēr dažas stundas vēlāk, kad viņus nopratināja, tika sniegta atsauce uz speciāliem likumiem. Šī informācija tika novērtēta kā pietiekami atbilstoša un precīza.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma