Cilvēktiesību gids

Lieta

Fox, Campbell un Hartley pret Apvienoto Karalisti

(Aizturēšana un apcietinājums – pamatotas aizdomas)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1990. gada 30. augusts

Fakti

Pieteicējus Fox kungu, Campbell kundzi un Hartley kungu aizturēja policija uz aizdomu pamata par terorismu. Nekādas apsūdzības pret viņiem netika izvirzītas. Viņi tika pratināti. Pirmos divus pieteicējus atbrīvoja pēc aptuveni 44 aizturēšanas stundām un trešo pieteicēju pēc 30 aizturēšanas stunām. 

Sūdzība

Pieteicēji apgalvoja, ka viņi netika aizturēti un apcietināti uz ‘pamatotām aizdomām’ par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Tādējādi viņu aizturēšana un apcietināšana nebija attaisnota saskaņā ar Konvencijas 5(1). pantu. 

Tiesas secinājumi

Vispārīgie principi:

Tiesa atzīmēja, ka ‘pamatotu aizdomu’ esamības pamatā jābūt faktiem vai informācijai, kas pārliecinātu objektīvu novērotāju, ka attiecīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Ko var uzskatīt par “pamatotu”, ir atkarīgs no visiem lietas apstākļiem. 

Konkrētajā lietā:

Tiesa secināja, ka fakts, ka gan Fox kungs, gan Campbell kundze iepriekš tikuši notiesāti par terorisma aktiem, un ka visi pieteicēji aizturēšanas laikā tikuši pratināti par konkrētiem terorisma aktiem, nav pietiekami, lai uzskatītu, ka pastāvēja ‘pamatotas aizdomas’. Tādējādi Tiesa secināja, ka ticis pārkāpts 5(1).pants.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma