Cilvēktiesību gids

Lieta

Gäfgen pret Vāciju

(Aizturēšana un apcietinājums – spēka pielietošana)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2010. gada 1. jūnijs

Fakti

Policijas ierēdņi draudēja pieteicējam, ka viņam būs jāizcieš nopietnas sāpes, kuras viņam nodarīs cilvēks, kas īpaši šim nolūkam apmācīts, ja vien viņš neatklās savu upura – jauna zēna – atrašanās vietu. Pēc tam pieteicējs atklāja, kur paslēpis zēna līķi. 

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka viņš ir ticis pakļauts policijas veiktai spīdzināšanai, pārkāpjot Konvencijas 3.pantu.

Tiesas spriedums

Tiesa pieņēma, ka policijas darbinieku rīcības mērķis bija glābt zēna dzīvību. Tomēr tā uzsvēra, ka aizliegums slikti izturēties pret cilvēku ir ievērojams neatkarīgi no cietušā uzvedības vai iestāžu motivācijas. Tiesa secināja, ka reāli un tūlītēji draudi pret Gafgen kungu ar mērķi no viņa iegūt informāciju, sasniedza bardzības minimālo līmeni, lai šādu rīcību aptvertu 3.pants. Pratināšanas metode, kādai viņš tika pakļauts šīs lietas apstākļos, bija pietiekami nopietna, lai to varētu uzskatīt par necilvēcīgu apiešanos, ko aizliedz 3.pants. Tomēr tā nesasniedza tādas cietsirdības slieksni, lai to uzskatītu par spīdzināšanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma