Cilvēktiesību gids

Lieta

Garaudy pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 24. jūnijs

Fakti

Pieteicējs Garaudy kungs bija grāmatas „Modernās Izraēlas veidošanās mīti” autors. Pret viņu tika ierosināts kriminālprocess sakarā ar vairāku organizāciju iesniegumiem. Šīs organizācijas apgalvoja, ka pieteicējs ir izdarījis šādus noziedzīgus nodarījumus: noziegumu pret cilvēci pastāvēšanas apstrīdēšana, kā arī publiska rasistiska apmelošana un rasistiska naida kurināšana. Rezultātā Garaudy kungu atzina par vainīgu un viņam piemēroja nosacītu brīvības atņemšanu, naudas sodu un pienākumu samaksāt kompensācijas.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka viņa notiesāšana Francijas tiesās ir pārkāpusi viņa tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka pieteicēja grāmata bija pretrunā ar Konvencijas pamatvērtībām, tādām kā tiesiskums un miers. Tādējādi pieteicējs nevarēja paļauties uz aizsardzību, ko garantē tiesības uz izteiksmes brīvību.

Pēc tam, kad Tiesa bija analizējusi attiecīgo grāmatu, tā konstatēja, ka:

Pieteicējs apšauba šo vēsturisko notikumu realitāti, apmēru un nopietnību, kas nav apspriešanas jautājums vēsturnieku vidū, bet gan jau konstatēti fakti. Tādējādi darbs nesniedza ieguldījumu vēsturiskā izpētē.

Īstenais šī darba nolūks bija atjaunot nacionāli-sociālistisko režīmu un apsūdzēt holokausta upurus vēstures falsificēšanā.

Tiesa uzsvēra, ka noziedzīgu nodarījumu pret cilvēci izdarīšanas apšaubīšana un naida pret ebrejiem kurināšana bija viena no vissmagākajām rasistiskās apmelošanas formām.

Neviens šādā gadījumā nevar paļauties uz Konvenciju – tajā paredzēto izteiksmes brīvību – kā pamatojumu tam, ka veicis darbību, kas ir pretēja Konvencijas normām, proti, ir ar nolūku iznīcināt citu personu tiesības un brīvības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma