Cilvēktiesību gids

Lieta

Garcia Ruiz pret Spāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1999. gada 21. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma