Godelli pret Itāliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 25. septembris

Fakti

Pieteicēju Godelli kundzi viņas māte pameta pēc piedzimšanas. Tā kā viņas māte nedeva piekrišanu sava vārda izpaušanai, Godelli kundzes dzimšanas apliecība neatklāja viņas mātes vārdu. Jau pieaugušā vecumā Godelli kundze lūdza nacionālās tiesas atklāt viņas mātes personību, bet nacionālās tiesas liedza pieeju šādai informācijai, apgalvojot, ka ir nepieciešams aizsargāt mātes tiesības.

Sūdzība

Godelli kundze sūdzējās, ka nav panākts taisnīgs līdzsvars starp viņas mātes tiesībām uz konfidencialitāti un viņas tiesībām uzzināt savu izcelsmi, un tādējādi ir pārkāptas viņas tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Lai izspriestu, vai starp pieteicējas tiesībām uz privāto dzīvi un viņas mātes likumīgām interesēm ir ievērots taisnīgs līdzsvars, Tiesa veica sekojošu analīzi:

No vienas puses, bērnam ir tiesības zināt savu izcelsmi. Šīs tiesības ir ietvertas privātās dzīves jēdzienā. Cilvēka interese uzzināt, kas ir viņa vecāki, nepazūd ar gadiem, drīzāk pretēji. No otras puses, nevar tikt noliegta sievietes interese būt anonīmai un dzemdēt pienācīgos medicīniskos apstākļos, lai aizsargātu savu veselību.

Pieteicēja bija izrādījusi patiesu interesi noskaidrot savas mātes personību, jo viņa bija centusies iegūt pārliecinošu informāciju par šo jautājumu. Šāda uzvedība norāda uz viņas garīgām un psiholoģiskām ciešanām, pat ja tās nav medicīniski apstiprinātas.

Godelli kundzes lūgums iegūt informāciju par savu izcelsmi tika pilnībā un galīgi noraidīts, neizsverot konkurējošās intereses un bez izredzēm uz tiesisko aizsardzību.

Attiecīgi Tiesa sprieda, ka Itālijas iestādes nebija panākušas taisnīgu līdzsvaru starp konkurējošajām interesēm, un Tiesa konstatēja Konvencijas 8.panta pārkāpumu. 

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023