Cilvēktiesību gids

Lieta

Gorbulya pret Krieviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 6. marts

Fakti

Pieteicējs Gorbulya kungs izcieta mūža ieslodzījumu cietumā. Viņš sūdzējās, ka katrai kamerai bija mazs lodziņš, kuru klāja trīs metāla stieņu rindas un blīvs metāla režģis, kas nošķīra logu no dzīvojamās telpas. Dienas laikā kamerās dega 60 vatu spuldzes apgaismojums un naktī 40 vatu spuldzes apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums snieza ļoti minimālu gaismu, kā rezultātā kamerā bija neiespējami lasīt vai rakstīt. 

Sūdzība

Gorbulya kungs sūdzējās, ka viņa kamera nebija pietiekami gaiša, lai tajā lasītu, un gaismas trūkums bojāja viņa redzi. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka Konvencijas 3. pants aizsargā vienu no demokrātiskās sabiedrības pamatvērtībām. Tā absolūtā veidā aizliedz spīdzināšanu vai necilvēcīgu vai pazemojošu attieksmi vai sodīšanu, neatkarīgi no apstākļiem un upura uzvedības. Lai konstatētu 3. panta pārkāpumu, sliktai attieksmei jāsasniedz minimālais bardzības slieksnis, kuru izvērtē katrā konkrētajā gadījumā. Slikta attieksme, kas sasniedz bardzības minimālo slieksni, parasti ir saistīta ar reāliem ķermeņa ievainojumiem vai nopietnām fiziskām vai garīgām ciešanām. Tomēr pat tām neesot, ja izturēšanās pazemo vai degradē cilvēku, izrādot necieņu vai noniecinot viņu, vai raisot cilvēkā bailes, ciešanas, mazvērtību, kas spējīga salauzt cilvēka garīgo un fizisko pretošanos, to var uzskatīt par pazemojošu. Tiesa uzsvēra, ka valstij jānodrošina, ka cilvēks tiek turēts apstākļos, kas ir savienojami ar cilvēka cieņu.

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka Gorbulya kungam vajadzēja pavadīt gandrīz visu dienu kamerā, kurā nebija pietiekamas dienas gaismas un bija ārkārtīgi vājš mākslīgais apgaismojums. Tiesa secināja, ka vājais apgaismojums savienojumā ar ierobežoto iespēju pavadīt laiku ārpus telpām, dabīgā apgaismojuma un svaiga gaisa trūkumu, slikto ventilāciju un nepietiekamu miega režīmu, pārkāpa Konvencijas 3. pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma