Cilvēktiesību gids

Lieta

Hachette Filipacchi Associés pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 14. jūnijs

Fakti

Pieteicējs, Hachette Filipacchi Associés, bija iknedēļas žurnāla izdevējs, kas publicēja fotogrāfiju ar Korsas prefekta līķi tūlīt pēc tam, kad viņš tika nogalināts. Prefekta radinieki iesūdzēja tiesā pieteicēju un citas kompānijas. Francijas tiesas izdeva lēmumu, ar kuru noteica, ka fotogrāfiju publicēšana radīja milzīgu iejaukšanos prefekta ģimenes privātajā dzīvē. Lēmums uzlika par pienākumu pieteicējam savā laikrakstā publicēt paziņojumu lasītājiem, ka fotogrāfijas tika publicētas bez prefekta ģimenes atļaujas, kura uztvēra fotogrāfiju publicēšanu kā iejaukšanos viņu sērās un tādējādi arī viņu privātās dzīves intimitātē.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka lēmums pārkāpa tā izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka lēmums nepārkāpa pieteicēja izteiksmes brīvību, jo tas bija samērīgs, lai aizsargātu prefekta radinieku tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Tiesa uzsvēra, ka tuva radinieka nāve un no tās izrietošas sēras ir dziļu bēdu avots, un dažreiz tas var likt iestādēm pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai nodrošinātu, ka iesaistīto personu privātā un ģimenes dzīve tiek respektēta.

Tiesa secināja, ka lēmums bija pamatots ar likumu un tam bija mērķis – prefekta radinieku tiesību uz privāto un ģimenes dzīvi aizsardzība.

Lēmums bija arī nepieciešams un samērīgs ar mērķi aizsargāt šīs leģitīmās intereses:

Fotogrāfija tika publicēta tikai trīspadsmit dienas pēc prefekta nonāvēšanas un desmit dienas pēc viņa bērēm.

Prefekta tuvo radinieku bēdām vajadzēja žurnālistos radīt sapratni, ka jārīkojas uzmanīgi un piesardzīgi. Fotogrāfijas publicēšana populārā laikrakstā tikai palielināja upura tuvo radinieku traumu.

Francijas tiesas bija piemērojušas pret pieteicēju vismazāk ierobežojošo līdzekli, kāds iespējams.

Pieteicējs nevarēja uzrādīt, kādā veidā lēmums par pienākuma uzlikšanu publicēt paziņojumu bija radījis ierobežojošu efektu laikraksta izteiksmes brīvībai.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma