Halford pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1997. gada 25. jūnijs

Fakti

Pieteicēja Halford kundze strādāja policijā. Pēc tam, kad tika atteikta viņas paaugstināšana  amatā, viņa uzsāka tiesvedību Darba strīdu tiesā, sūdzoties par to, ka viņa esot tikusi diskriminēta dzimuma dēļ. Halford kundze apgalvoja, ka daži policijas darbinieki noklausījušies viņas telefona sarunas, kuras viņa veikusi no sava biroja, ar mērķi tiesvedībā izmantot iegūto informāciju pret viņu.

Sūdzība

Halford kundze sūdzējās par to, ka viņas telefona sarunu noklausīšanās viņas darba vietā pārkāpa viņas tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka, tā kā neeksistēja likums, kas noteiktu un atļautu telefona sarunu noklausīšanos iekšējā telefonu komunikācijas sistēmā ārpus publiskā tīkla, Halford kundzes tiesības uz privāto dzīvi tikušas pārkāptas.

Tiesa secināja, ka Halford kundze pamatoti sagaidīja, ka tiks ievērots viņas privātums zvaniem no viņas biroja telefona, ņemot vērā, ka:

Viņai kā Galvenā Konstebla palīgam bija atsevišķs kabinets, kur viens no telefoniem bija speciāli paredzēts viņas privātajai lietošanai.

Pieteicēja netika brīdināta par to, ka viņas telefona sarunas darbavietā varētu tikt noklausītas.

Pieteicējai bija sniegta garantija, ka viņa var izmantot sava biroja telefonus savas dzimuma diskriminācijas lietas mērķiem.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023