Harakchiev un Tolumov pret Bulgāriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 8. jūlijs

Fakti

Pieteicēji Harakchieva kungs un Tolumova kungs tika notiesāti ar mūža ieslodzījumu. Viņi izcieta sodu izolācijā, pavadot 21 līdz 22 stundas dienā savās kamerās. Viņiem bija atļauts izmantot tualeti ārpus savas kameras tikai trīs reizes dienā. Citreiz viņiem šajā nolūkā nācās izmantot spaini.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka ir noticis Konvencijas 3. panta pārkāpums, jo cietuma apstākļi bija pazemojoši.

Tiesas secinājumi

Tiesa bija šokēta par to, ka ieslodzītajiem kamerās nebija tiešas pieejas tualetei. Tiesa nebija pārliecināta, ka iespēja izsaukt apsargu, lai palūgtu viņiem atvērt kameras, bija praktiska pieeja, jo vairākkārt starptautiskās cilvēktiesību institūcijas bija konstatējušas, ka cietuma apsardzes izsaukšana raisīja konfliktus. Turklāt apsargi dažreiz ignorēja šādus izsaukumus. Tādēļ Tiesa uzskatīja, ka ciešanas un grūtības, ko izcieta pieteicēji, ko bija radījis tualetes trūkums, un papildus vēl citi neapmierinoši cietuma apstākļi pārsniedza pieļaujamo ciešanu līmeni, kas ir neizbēgams atrodoties apcietinājumā, un tas ir pārsniedzis minimālo bardzības robežu, ko paredz Konvencijas 3. pants.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/11/2023