Cilvēktiesību gids

Lieta

Iacov Stanciu pret Rumāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 24. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma