Cilvēktiesību gids

Lieta

Identoba un citi pret Gruziju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2015. gada 12. maijs

Fakti

Pieteicēji ir nevalstiskas organizācijas (NVO), kas izveidotas, lai veicinātu un aizsargātu lesbiešu, geju, biseksuāļu un transdzimuma cilvēku tiesības Gruzijā, un 14 Gruzijas valstspiederīgie. NVO organizēja demonstrāciju Tbilisi, lai atzīmētu Starptautisko prethomofobijas dienu. NVO informēja iestādes par vēlmi noturēt miermīlīgu gājienu un lūdza, lai iestādes nodrošinātu pienācīgu aizsardzību pret iespējamu vardarbību, ņemot vērā naidīgumu pret seksuālām minoritātēm lielā Gruzijas sabiedrības daļā.

Gājiena laikā demonstrantiem tika izteikti draudi no demonstrācijas pretiniekiem – divu reliģisko grupu dalībniekiem, kuri skaita ziņā pārspēja demonstrantus. Demonstrācijas pretinieki izkliedza apvainojumus gājiena dalībniekiem, bloķēja viņu ceļu un ielenca viņus. Visbeidzot demonstrācijas pretinieki fiziski uzbruka dažiem pieteicējiem, vismaz trim no viņiem nodarot miesas bojājumus. Saskaņā ar pieteicēju apgalvoto, policija izrādīja relatīvu pasivitāti, saskaroties ar vardarbību.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka Gruzijas iestādes nav aizsargājušas viņus no demonstrācijas pretinieku vardarbības un nav efektīvi izmeklējušas konfliktu, jo īpaši, nekonstatējot diskriminējošu motīvu uzbrukumiem. Turklāt pieteicēji sūdzējās, ka viņi nevarēja līdz galam veikt miermīlīgo gājienu uzbrukumu dēļ un policijas pasivitātes dēļ.

Tiesas secinājumi

Iestādes zināja vai tām vajadzēja zināt par riskiem, ar kādiem bija apdraudēts konkrētais notikums, un tādēļ to pienākums bija nodrošināt paaugstinātu aizsardzību. Tomēr sākotnēji tika nodrošināts tikai neliels policistu skaits, kuri turklāt pieļāva, ka saspīlējums pāraug fiziskā vardarbībā. Un tā vietā, lai ierobežotu visagresīvākos demonstrācijas pretiniekus ar mērķi ļaut miermīlīgai demonstrācijai turpināties, policija aizturēja un evakuēja dažus no pieteicējiem, proti, cietušos, kurus viņiem bija uzdots aizsargāt. Tiesa tādēļ uzskatīja, ka iestādes nav nodrošinājušas pieteicēju pienācīgu aizsardzību pret uzbrukumiem.

Tiesa norādīja, ka pieteicēji īsi pēc notikumiem iesniedza sūdzības kriminālprocesā un vairākkārt lūguši veikt izmeklēšanu. Taču tā vietā, lai veiktu efektīvu un objektīvu notikuma apstākļu izmeklēšanu, iestādes bija neizprotamā kārtā sašaurinājušas izmeklēšanas apjomu un ierosinājušas divas atsevišķas lietas, kas saistītas tikai ar miesas bojājumu nodarīšanu diviem pieteicējiem. Un pat šajās lietās nekāds ievērojams progress netika sasniegts vairāk nekā divu gadu laikā.

Ievērojot šos apstākļus, Tiesa atzina, ka ir noticis Konvencijas 3. panta pārkāpums kopsakarā ar 14. pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma