Cilvēktiesību gids

Lieta

Ignaccolo-Zenide pret Rumāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2000. gada 25. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma