Cilvēktiesību gids

Lieta

Ignats pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 24. septembris

Fakti

Pieteicējs Ignata kungs sūdzējās Latvijas administratīvajām tiesām par uzturēšanās apstākļiem cietumā. Prasība sākotnēji netika pieņemta, taču vēlāk to pieņēma, un tika uzsākts administratīvais process. Pēc kāda laika pieteicējs atsauca pieteikumu, nepaskaidrojot šādas rīcības iemeslus.

Sūdzība

Ignata kungs sūdzējas Eiropas Cilvēktiesību tiesai, ka cietuma apstākļi, kur viņš atradās, bija pazemojoši un necilvēcīgi.

Tiesas secinājumi

Lai arī Tiesa bija konstatējusi, ka vēršanās administratīvajā tiesā nebija tiesību aizsardzības līdzeklis, kas praksē pieejams ieslodzītajiem, vismaz līdz 2006. gada 15. jūnijam, tā nevarēja konstatēt, ka šajā lietā būtu pastāvējuši šie apstākļi. Tiesa arīdzan konstatēja, ka vēršanās administratīvajā tiesā kompensācijas saņemšanai Ignata kungam bija pieejama, un ka viņš to bija izmantojis. Tādēļ administratīvās tiesas varēja uzskatīt par efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli, kuru pieteicējam vajadzēja izsmelt pirms pieteikuma iesniegšanas Tiesā. Tādēļ pieteicējam būtu bijis jāturpina tiesvedība pirmās instances tiesā ar tālāku pārsūdzības iespēju par tiesību piemērošanas jautājumiem. Rezultātā Tiesa konstatēja, ka Ignata kungs nav izsmēlis sūdzību mehānismu, kas bija pieejams viņam nacionālajā līmenī, un noraidīja viņa prasību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma