Cilvēktiesību gids

Lieta

Iļjins pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 5. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma