Cilvēktiesību gids

Lieta

Jakobski pret Poliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2010. gada 7. decembris

Fakti

Pieteicējs Jakobski kungs bija budists. Kamēr viņš izcieta brīvības atņemšanas sodu, viņš lūdza, lai viņam tiek nodrošināta diēta bez gaļas. Tā kā cietuma ārsts nekonstatēja medicīniskus iemeslus šādas diētas nepieciešamībai, tāda netika nodrošināta.

Sūdzība

Jakobski kungs apgalvoja, ka viņa reliģijas brīvība tikusi pārkāpta, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 9. pantu.

Tiesas secinājumi

Konvencijas 9. pants uzskaita dažādas izteiksmes formas, kādās personas reliģija vai pārliecība var izpausties, proti, lūgšanas, mācības sludināšana, paražu ievērošana, rituālu pildīšana. Tajā pašā laikā tas neaizsargā katru darbību, kuru būtu motivējusi vai iedvesmojusi reliģija vai pārliecība. Tiesa atgādināja, ka diētas normu ievērošana var tiešā veidā tikt uzskatīta par pārliecības izteiksmi, ievērojot paražas 9. panta izpratnē, tādējādi uzskatāms, ka bija notikusi iejaukšanās pieteicēja reliģijas brīvībā. Tiesa norādīja, ka lēmums veikt speciālus pasākumus vienam ieslodzītajam sistēmā var radīt finansiāla rakstura saistības uzraudzības iestādei un tādējādi netieši ietekmēt citu ieslodzīto aprūpes kvalitāti.

Tomēr konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka Jakobski kunga maltītes nevajadzēja  gatavot vai pasniegt speciālā veidā, kā arī viņš nepieprasīja īpašus produktus. Tādēļ Tiesa nebija pārliecināta, ka veģetāras diētas nodrošināšana Jakobski kungam būtu radījusi cietuma vadībai jebkādas problēmas vai jebkādas novirzes no standarta maltītes, kas tika pasniegta citiem ieslodzītajiem. Tādējādi Tiesa konstatēja, ka valsts nebija izvērtējusi samērīgumu starp cietuma administrācijas interesēm un Jakobski kunga reliģisko brīvību, tādējādi pārkāpdama Konvencijas 9. pantu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma