Cilvēktiesību gids

Lieta

James un citi pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1986. gada 21. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma