Jankauskas pret Lietuvu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 24. februāris

Fakti

Pieteicējam Jankauskas kungam bija piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Šajā laikā visu viņa korespondenci, tai skaitā vēstules no un uz valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām un dažādām privātpersonām (sievai, draugiem, advokātam) atvēra un izlasīja cietuma amatpersonas. 

Sūdzība

Jankauskas kungs sūdzējās, ka tas fakts, ka cietuma amatpersonas atvēra un lasīja viņa vēstules, ir pārkāpis viņa tiesības uz saraksti.

Tiesas secinājumi

Tiesa secināja, ka Jankauskas kunga vēstuļu atvēršana un izlasīšana notika saskaņā ar nacionālo likumu, un šo darbību mērķis bija novērst iespēju, ka pieteicejs izvairīsies no tiesas procesa. Tiesa piekrita, ka šī iemesla dēļ atbilstoša iejaukšanās, tāda kā sarakstes ar bīstamām personām pārbaude, būtu attaisnota. Tomēr mērķis – izvairīšanās novēršana – nevar būt attaisnojums visas pieteicēja korespondences nekritiskai un ikdienas pārbaudei, jo īpaši ar viņa advokātu. 

Konkrētajā lietā Valdība nevarēja izskaidrot, kādēļ bija nepieciešams kontrolēt visas pieteicējam adresētās vai viņa rakstītās vēstules. Tiesa arīdzan nekonstatēja nekādus iemeslus, kas attaisnotu tādu vēstuļu cenzēšanu, kas tika sūtītas valsts iestādēm, kurās viņš, iespējams, sūdzējās par ieslodzījuma apstākļiem vai kurās viņš varēja rakstīt iesniegumus, kas nebija saistīti viņa krimināllietu. Tādējādi Tiesa konstatēja pieteicēja tiesību uz saraksti pārkāpumu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 18/11/2023