Cilvēktiesību gids

Lieta

Jeronovičs pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 1. decembris

Fakti

Pieteicējs Jeronoviča kungs, atrodoties apcietinājumā pēc tam, kad apelācijas instances tiesa viņu notiesāja, iesniedza savā krimināllietā kasācijas sūdzību. Tiesa nolēma lietu skatīt tiesas sēdē. Viņam tika paziņots laiks un vieta šai tiesas sēdei. Jeronoviča kungs lūdza cietuma administrāciju nogādāt viņu šajā tiesas sēdē, tomēr viņa lūgums netika izpildīts.

Sūdzība

Jeronoviča kungs sūdzējās, ka cietuma administrācijas rīcības rezultātā viņam tika liegta dalība tiesas sēdē Augstākajā tiesā, tādā veidā pārkāpjot tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa konstatēja, ka Jeronoviča kungs nevienā brīdī nav atteicies no savām tiesībām piedalīties Augstākās tiesas sēdē un jo īpaši lūdza cietuma administrāciju noorganizēt viņa nogādāšanu tajā. Turklāt Jeronoviča kungu nepārstāvēja arī advokāts, turpretī viņa līdzdalībnieku nogādāja tiesas sēdē. Tādējādi, Tiesa konstatēja Jeronoviča kunga tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma